วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ผลิตภัณฑ์ตระกร้าHighClass ฝีมือนักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิยมได้พัฒนาฝีมือของนักเรียนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนำตระกร้าหวาย,ตระกร้าพลาสติก,กล่องใสกระดาษเช็ดมือ..นำมาหุ้มด้วยวัสดุ High-Class หลากสี หลายสไตล์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบในแนวคิดของผู้ทำ
***ออกแบบโดยนักเรียนซึ่งจะมีอิสระในการสร้างจิตนาการรูปแบบของตนเอง ทำให้ผลิตHigh-Class ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จนผลิตออกจำหน่ายไม่ทัน เนื่องจากมีทางโรงเรียน,สำนักงานเขตพื้นที่,คณะครู-อาจารย์สั่งเข้ามาคราวละมากๆ เพื่อนำไปใส่ผลไม้เป็นของฝากของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆได้ตลอดปี

ทางผอ.เฉลียว ยาจันทร์ ได้เร่งผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกๆท่านอยู่ และขอขอบพระคุณที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและปราณีตต่อไป